Dokumenty do pobrania

Przepisy

Podczas oddawania pojazdu na złom musimy okazać następujące dokumenty:
-dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający naszą tożsamość,
-dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu jeśli taka była wydana bądź inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.

Obowiązki Punktu złomowania:
-przyjęcie auta wyłączonego z eksploatacji posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia bądź ramy,
-unieważnienie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych,
-wydanie nam oświadczenia o unieważnieniu wyżej wymienionych dokumentów oraz zaświadczenia potwierdzającego zezłomowanie pojazdu,
-wysłanie w ciągu siedmiu dni egzemplarza zaświadczenia o demontażu samochodu do wydziału komunikacji urzędu gminy, w którym została dokonana ostatnia rejestracja danego pojazdu.

W ciągu 30 dni od otrzymania wyżej wymienionych dokumentów musimy udać się do wydziału komunikacji urzędu gminy i złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów, przed dokonaniem tej czynności warto zapłacić zaległe ubezpieczenie OC.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np: umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.

Jedynie przekazanie auta do licencjonowanej Stacji Demontażu, możesz zapobiec możliwym do powstania szkodom w wyniku demontażu pojazdu, samochodu, który wraz ze swoimi elementami stanowi ODPAD NIEBEZPIECZNY! Także od konieczności opłacania OC, na samochody nie nadające się do dalszej eksploatacji, zwalnia wyłącznie zezłomowanie pojazdu w Stacji Demontażu Pojazdów.

Przed przystąpieniem do złomowania warto pobrać i wypełnić poniższe dokumenty

Upoważnienie do przekazania pojazdu (jeden właściciel)

Upoważnienie do przekazania pojazdu (współwłasność)

Upoważnienie Złomowania i Wyrejestrowania Pojazdu

Wniosek o zwrot składki OC

Scroll to Top